W tym trudnym czasie żałoby, jesteśmy myślami z rodzinami zmarłych tragicznie górników w kopalni Zofiówka.