Firma HASO w dniach 11 – 12 kwietnia 2019, weźmie udział w 15 już edycji konferencji International Mining Forum (IMF) w Katowicach, będącej inicjatywą Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Forum zorganizowane jest pod hasłem: Safety and efficiency of exploitation against the challenges of industry 4.0.

A oto główne tematy IMF 2019:

  • inteligentne systemy teleinformatyczne; cyfryzacja – big data – data mining,
  • automatyzacja i robotyzacja w podziemnej eksploatacji złóż,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem w górnictwie podziemnym w okresie kompleksowej transformacji cyfrowej,
  • perspektywiczne techniki i technologie głębienia szybów,
  • węgiel – koks – gaz – wodór i nanostruktury węglowe jako odpowiedź na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • „drugie życie” terenów pogórniczych,
  • automatyzacja w procesie robót przygotowawczych,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach przeróbki węgla.

Więcej informacji pod adresem: International Mining Forum (IMF) 2019