References

 • KWK BUDRYK serwisy i bieżące naprawy systemu kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych, remonty czujników oraz rozbudowy systemów telemetrycznych
 • KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE usługi serwisowe i bieżące naprawy systemów kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych, remonty czujników oraz serwis i bieżące naprawy systemu SWmP-3
 • ZGH BOLESŁAW montaż, instalacja i serwis dyspozytorskiego systemu bezpieczeństwa CST
 • KWK WIECZOREK dostawa central telemetrycznych waz z zasilaniem gwarantowanym
 • KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY serwis, bieżące naprawy systemów kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych oraz remonty czujników
 • KWK PNIÓWEK usługi serwisowe i bieżące naprawy systemów kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych, remonty czujników tych systemów
 • KWK BIELSZOWICE atestacja, remont i serwis sprzętu strzałowego
 • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. dostawa i naprawy sprzętu strzałowego
 • KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY dostawa, wymiana i serwis baterii akumulatorów i prostowników prądu stałego
 • KWK PINÓWEK system SBKW, centrale telemetryczne CST, system SWmP-3
 • KWK JANKOWICE dostawa i zabudowa central metanometrycznych
 • KWK WUJEK system telemetryczny CST
 • KWK KRUPIŃSKI dostawa central telemetrycznych typu CST-40

Articles