• Zakres pomiaru czujnika RPT: -20°C ÷85°C lub -20°C ÷120°C (wersja specjalna)
  • Max. długość linii pomiarowej: 12 km
  • Zasilanie czujników: z linii zasilająco-transmisyjnej
  • Dokładność pomiaru czujnika RPT: ± 0,5°C dla zakresu -20°C do + 80°C / ± 1°C dla zakresu +80°C do + 120°C
  • Rozdzielczość czujnika RPT: ± 0,1 °C
  • Masa czujnika RPT (bez przewodu): <0,1 kg
  • Max. długość przewodu z czujnikiem RPT: 50m
  • Max. Ilość czujników na linii: 32 szt.
POBIERZ KATALOG

ROZPROSZONY SYSTEM POMIARÓW HRP W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH I PRZEMYŚLE

Rozproszony system pomiarów HRP przeznaczony jest do ciągłej kontroli i rejestracji pomiarów temperatury związanych z bezpieczeństwem pracy w zakresie zagrożenia pożarowego. System umożliwia wizualizację pomiarów w systemach wsparcia dyspozytora, a nawet wypracowanie sygnału do sterowania wyłączenia zasilania w kontrolowanym rejonie, w przypadku nagłego wzrostu (przekroczenia założonych progów) temperatury w wyrobisku, rejonie (hali produkcyjnej).

System HRP może współpracować z systemami: telemetrycznym CST-40x; wspomagania  dyspozytora SWµP-3; prezentacji procesów przemysłowych SP3, oraz każdym innym. Każdy czujnik systemu HRP ma swój numer fabryczny (identyfikacyjny) w sieci teletechnicznej, do którego można przypisać dane lokalizacji oraz progi alarmowania, a o ich rozmieszczeniu w wyrobisku (hali produkcyjnej) decyduje użytkownik.

Duża ilość czujników, które mogą być podłączone do jednej pary linii pomiarowej wraz z zasilaniem (32szt.), umożliwia ich precyzyjne rozmieszczenie w miejscach potencjalnie niebezpiecznych oraz tych, które użytkownik chce objąć szczególnym nadzorem p.poż w kontrolowanym wyrobisku, rejonie kopalni czy hali produkcyjnej (np. ocios węglowy, mufy kablowe, stacje trafo, rozdzielnice, klimatyzatory itp.).

Niewielkie rozmiary czujnika, sposób jego wykonania (możliwości mocowania), umożliwiają jego zabudowę bezpośrednio na korpusie monitorowanej maszyny, rozdzielnicy, ale także bezpośrednio w ociosie węglowym. Elementy systemu posiadają stosowne certyfikaty, cechę dopuszczenia i mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem Ex.

Wszystkie w/w cechy oraz zakres i dokładność pomiaru pozwalają zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo p.poż w kontrolowanym rejonie, obiekcie itp.

CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ :  I M1 Ex ia ma I Ma, II 2G Ex ia ma IIB T4 Gb