Firma HASO wzięła udział w konkursie pt. „Innowacyjne Rozwiązania w Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych – PRODUKT ROKU – Katowice – 2015”. Konkurs organizowany był przez Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” i Polską Technikę Górniczą S.A. podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Do konkursu został zgłoszony Gazomierz Mobilny GM-1, który posiada nie tylko innowacyjne rozwiązania ale również poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 1 lub SIL2 (w zależności od konfiguracji).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 08.09.2015, w którym gazomierz mobilmy GM-1 zdobył medal III stopia w kategorii Poprawa Bezpieczeństwa.
Serdecznie gratulujemy konstruktorom!