POLITYKA JAKOŚCI FIRMY HASO S.C. TYCHY

Podstawowym celem polityki jakości firmy HASO jest zaoferowanie klientom produktów i usług spełniających najwyższe normy jakościowe i wymagania prawne. Zadowolenie i satysfakcja klientów z naszych produktów i usług świadczyć będzie o skuteczności naszej polityki jakości i pomoże nam zwiększyć skuteczność i efektywność pracy, a tym samym utrwali naszą pozycję na rynku w stosunku do konkurencji.

Na każdym pracowniku firmy HASO niezależnie od jego miejsca pracy i stanowiska, spoczywa obowiązek znajomości wymagań jakościowych i odpowiedzialność za odpowiednią jakość wyrobów.
Musimy rozumieć i akceptować wymagania odbiorców oraz działać w poczuciu pełnej odpowiedzialności za wykonaną pracę.

REALIZACJA NASZEJ POLITYKI JAKOŚCI TO:

  • Poprawa jakości wyrobów przez inwestycje.
  • Rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażenie firmy w nowoczesny sprzęt i urządzenia.
  • Zwiększenie możliwości projektowych.
  • Terminowa realizacja dostaw i usług.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i fachowości naszych pracowników.
  • Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Tak rozumianą politykę jakości wraz z pracownikami będziemy realizować.

Wszystkie oferowane urządzenia przeznaczone dla podziemnych zakładów górniczych posiadają Certyfikaty Badania typu WE (ATEX), a systemy bezpieczeństwa dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Ponadto dla poprawy jakości, przestrzegania zasad BHP i poprawy organizacji pracy został wdrążony Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością” oraz PN-N-45001:2018 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.

Firma posiada również Powiadomienie o zapewnieniu jakości nr GIG 12 ATEXQ 052 wydane przez Główny Instytut Górnictwa.

Polityka jakości.

POBIERZ