POLITYKA JAKOŚCI FIRMY HASO S.C. TYCHY

Podstawowym celem polityki jakości firmy HASO jest zaoferowanie klientom produktów i usług spełniających najwyższe normy jakościowe i wymagania prawne. Zadowolenie i satysfakcja klientów z naszych produktów i usług świadczyć będzie o skuteczności naszej polityki jakości i pomoże nam zwiększyć skuteczność i efektywność pracy, a tym samym utrwali naszą pozycję na rynku w stosunku do konkurencji.

Na każdym pracowniku firmy HASO niezależnie od jego miejsca pracy i stanowiska, spoczywa obowiązek znajomości wymagań jakościowych i odpowiedzialność za odpowiednią jakość wyrobów.
Musimy rozumieć i akceptować wymagania odbiorców oraz działać w poczuciu pełnej odpowiedzialności za wykonaną pracę.

REALIZACJA NASZEJ POLITYKI JAKOŚCI TO:

 • Poprawa jakości wyrobów przez inwestycje.
 • Rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażenie firmy w nowoczesny sprzęt i urządzenia.
 • Zwiększenie możliwości projektowych.
 • Terminowa realizacja dostaw i usług.
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i fachowości naszych pracowników.
 • Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Tak rozumianą politykę jakości wraz z pracownikami będziemy realizować.

Wszystkie oferowane urządzenia przeznaczone dla podziemnych zakładów górniczych posiadają Certyfikaty Badania typu WE (ATEX), a systemy bezpieczeństwa dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Ponadto dla poprawy jakości, przestrzegania zasad BHP i poprawy organizacji pracy został wdrążony Zintegrowany System Zarządzania, który spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością” oraz PN-N-45001:2018 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.

Firma posiada również Powiadomienie o zapewnieniu jakości nr GIG 12 ATEXQ 052 wydane przez Główny Instytut Górnictwa.

Polityka jakości.

POBIERZ

Referencje

 • KWK BUDRYK serwisy i bieżące naprawy systemu kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych, remonty czujników oraz rozbudowy systemów telemetrycznych
 • KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE usługi serwisowe i bieżące naprawy systemów kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych, remonty czujników oraz serwis i bieżące naprawy systemu SWmP-3
 • ZGH BOLESŁAW montaż, instalacja i serwis dyspozytorskiego systemu bezpieczeństwa CST
 • KWK WIECZOREK dostawa central telemetrycznych waz z zasilaniem gwarantowanym
 • KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY serwis, bieżące naprawy systemów kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych oraz remonty czujników
 • KWK PNIÓWEK usługi serwisowe i bieżące naprawy systemów kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych, remonty czujników tych systemów
 • KWK BIELSZOWICE atestacja, remont i serwis sprzętu strzałowego
 • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. dostawa i naprawy sprzętu strzałowego
 • KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY dostawa, wymiana i serwis baterii akumulatorów i prostowników prądu stałego
 • KWK PINÓWEK system SBKW, centrale telemetryczne CST, system SWmP-3
 • KWK JANKOWICE dostawa i zabudowa central metanometrycznych
 • KWK WUJEK system telemetryczny CST
 • KWK KRUPIŃSKI dostawa central telemetrycznych typu CST-40

Artykuły