FIRMA HASO

istnieje od 1990 roku. Od początku istnienia zajmuje się zagadnieniami automatyki przemysłowej. Zakresem działania obejmuje te dziedziny, w których zastosowanie układów automatyki zapewnia wzrost wydajności pracy maszyn i urządzeń, obniża koszty eksploatacji oraz poprawia bezpieczeństwo obsługi.

Swoją działalność firma rozpoczęła od opracowania i wdrożenia systemu typu SWuP-3 wspomagającego pracę dyspozytorów metanometrii w podziemnych zakładach górniczych. System ten umożliwia dyspozytorom aktualną analizę powietrza w atmosferze w zakresie zagrożenia wybuchu metanu. W ciągu kilkunastu lat system został wdrożony w 16 zakładach górniczych. System zapewnia bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Inną formą działalności firmy są systemy sterowania i wizualizacji automatyki przemysłowej. W tej dziedzinie firma wykonała kompletną wizualizację lakierni w zakładzie FIAT-a w Tychach oraz brała udział w modernizacji systemu transportu karoserii. Firma opracowała również modernizację układów naważania granulatów na liniach produkcyjnych w ERG-Bieruń i ERG-Czeladź oraz zmodernizowała systemy automatyki m. in. w MZEC Oświęcim, EC Łódź, KWK Wieczorek, KWK Bełchatów, KWK Pokój, UNILEVER Katowice.

FIRMA HASO

Jest producentem urządzeń współpracujących z systemami bezpieczeństwa w górnictwie takich jak: Centrala telemetryczna CST-40(A), CST-40C, Centralka Sygnałów Analogowych CSA-1, Centralka Sygnałów Dwustanowych CSD -1 i wiele innych.

ODPOWIADAJĄC NA:

Potrzeby rynku firma HASO prowadzi prace nad uruchomieniem produkcji nowych urządzeń przy zastosowaniu najnowszej wiedzy technicznej. Ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wdrożony system zarządzania jakością zapewniają konkurencyjną pozycję firmy na rynku.

KALENDARIUM:

19901992199719981999200220042005200620072009201020112013201420152016201720182019202020212023

2023

IV Konferencja HASO: „Innowacyjne systemy pomiaru temperatury, drgań i sygnałów dwustanowych w zakładach górniczych”.
Rozpoczęcie eksportu do Kazachstanu.

2021

Montaż kontraktowy podzespołów elektronicznych.
III Konferencja HASO: „Optymalizacja układów pomiarowych i transmisji danych w zakładach górniczych”
Rozpoczęcie eksportu do Łotwy.

2020

Jubileusz 30 lat firmy HASO.
Rozpoczęcie eksportu do Rumunii.

2019

Udział w zagranicznych targach MINEX Izmir w Turcji.
Rozpoczęcie eksportu do Izraela.

2018

Hermesy Biznesu – I miejsce za stację ładowania EVE.
II Konferencja HASO: „Systemy transmisji danych i wizualizacji w zakładach górniczych”.
Rozpoczęcie eksportu do Finlandii.

2017

Udział w zagranicznych targach „UGOL ROSSII & MINING 2017” w Rosji.
I Konferencja HASO: „Dyspozytorskie systemy monitoringu, lokalizacji i transmisji danych w zakładach górniczych”.
Udział w Seminarium Promocyjnym Polskiej Branży Górniczej w Chinach (Ambasada RP).

2016

Udział w zagranicznych targach „Mining Week Kazachstan” w Karagandzie.
I miejsce w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”.

2015

Jubileusz 25 lat firmy HASO.
Zdobycie medalu III stopnia w konkursie „Innowacyjne Rozwiązania w Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych – PRODUKT ROKU – Katowice – 2015″.
Rozpoczęcie eksportu do USA.

2014

Udział w zagranicznych targach „MINING VIETNAM 2014” w Hanoi oraz „MINING TURKEY 2014” w Stambule.

2013

Zdobycie kolejnego rynku zagranicznego – Wietnamu.

2011

Podpisanie międzynarodowego kontraktu z australijską firmą Mine Site Technologies na wyłączną sprzedaż ich produktów w Polsce (HASO – wyłączny dystrybutor firmy MST w Polsce).
Ekspansja na rynek francuski.

2010

Nawiązanie współpracy z turecką firmą i rozpoczęcie eksportu do Turcji.

2009

Otwarcie nowej siedziby firmy przy ul. Towarowej 20 w Tychach.
Otrzymanie wyróżnienia w konkursie „TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” przyznanego przez Prezydenta Miasta Tychy oraz Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach.

2007

Rozpoczęcie cyklicznego udziału w „Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. KATOWICE 2007”.
Powstanie pierwszego czujnika stężenia metanu typu CSM-1.

2006

Początek produkcji sprzętu strzałowego oraz wyposażenia stanowisk (TCD) do testowania zapalników elektrycznych. Powstanie pierwszej wersji zapalnika elektronicznego.

2005

Rozszerzenie portfolia produktowego firmy o centralki sygnałów analogowych i dwustanowych, dających początek tworzenia systemu bezpieczeństwa CST.

2004

Zawarcie umowy z PARP na realizację projektu „Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001”.

2002

Zaprojektowanie i sprzedaż pierwszej centrali telemetrycznej CST-40 na krajowy rynek.

1999

Rozszerzenie produkcji o wyroby z branży komunikacyjnej – produkty dla drogowych sygnalizacji świetlnych.

1998

Podpisanie umowy z zakładem Fiat Auto Poland Tychy na modernizację systemu wizualizacji pracy lakierni oraz systemu sterowania linii transportu karoserii w lakierni na bazie systemu SCADA CUBE włoskiej firmy ORSI .

1997

Wdrożenie systemu sterowania i wizualizacji zakładu wzbogacania miału w Zakładzie przeróbczym KWK Pokój Ruda Śląska.

1992

Przeniesienie siedziby firmy na ul. Rodakowskiego 5. Sprzedaż pierwszego systemu SWuP-3 na kopalnie KWK Moszczenica i Halemba.

1990

Powstanie spółki cywilnej HASO założonej przez Jerzego Macioszek i Andrzeja Paszek z siedzibą przy ul. Przemysłowej 52 w Tychach.