Metanomierz kombajnowy MKO-1x jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do pomiaru i sygnalizacji stężenia metanu w strefie pracy organu urabiającego kombajnów górniczych. W przypadku wzrostu stężenia powyżej nastawionego progu włączana jest sygnalizacja alarmowa i następuje jednoczesne wyłączenie zasilania organu urabiającego kombajnu poprzez rozwarcie obwodów sterujących UW1/UW2.
W skład metanomierza wchodzi:
• Sterownik główny GM-1JB/xS
• Terminal użytkownika GM-1TB
• Sonda wysunięta R-xM1 w osłonie kombajnowej OSP-Kx.
Dodatkowo w odmianie MKO-12 występuje zasilacz iskrobezpieczny ZIB-1/x wraz z kablem do GM-1JB.
Metanomierz w odmianie MKO-11 zasilany jest z zewnętrznego zasilacza iskrobezpiecznego 12V DC, a w odmianie MKO-12 – ze źródła napięcia przemiennego o wartości określonej przez wersję zasilacza ZIB-1. Sterownik GM-1JB zestawu metanomierza posiada wbudowany akumulator co umożliwia załączenie metanomierza przed załączeniem zasilania kombajnu, pomiar wstępny stężenia metanu i następnie załączenie obwodu sterującego zasilania kombajnu.

 

Gazomierz-Mobilny-GM-1

POBIERZ KATALOG