Skrzynka rozdzielcza SRx przeznaczona jest do wykonywania połączeń elektrycznych lub/i światłowodowych w kablach o różnej bądź takiej samej ilości par i włókien. Skrzynka SRx ma zastosowanie w systemach teletechnicznych, sygnalizacyjnych, metanometrycznych oraz w obwodach sterowania automatyki w iskrobezpiecznych instalacjach. Skrzynka produkowana jest w następujących odmianach:
• SRC– Skrzynka rozdzielcza kablowa
• SRF – Skrzynka rozdzielcza światłowodowa
• SRCF – Skrzynka rozdzielcza kablowo-światłowodowa.

Skrzynka rozdzielcza SRx jest urządzeniem kategorii M1 oraz 2G i stopniu ochrony IP65, przez co może być stosowana we wszystkich zakładach górnictwa podziemnego, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Urządzenie może również pracować w strefach zagrożonych poza górnictwem (w przemyśle).