Dnia 07 czerwca 2016 firma HASO otrzymała dwa certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: „Firma Przyjazna Naturze”. Certyfikaty zostały wydane przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz AURAEKO BATERPAK Organizację Odzysku Opakowań SA.

„Środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem,żeby służyło nam jak najdłużej, musimy o nie zadbać.”