W dniach 20-21 października 2017 w miejscowości LIPOWA odbędzie się pierwsza konferencja naukowo-techniczna organizowana przez firmę HASO pt. „Dyspozytorskie systemy monitoringu, lokalizacji i transmisji danych w zakładach górniczych”.

Konferencja jest w pełni poświęcona wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesne górnictwo. Głównym tematem będzie poprawa poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, zwłaszcza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, poprzez upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie:

– zastosowania nowych technologii przy modernizacji, budowie nowych systemów telekomunikacyjnych, gazometrycznych wraz z ich zasilaniem gwarantowanym w aspektach technicznym i ekonomicznym

– najnowszych rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych w systemach: lokalizacji załogi i środków transportu, transmisji danych oraz video.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem naukowym Politechniki Śląskiej.