Miło nam poinformować, że oferowany przez nas system telefonii VoIP ImPact firmy Mine Site Technologies został opisany w książce pt. „Telekomunikacja w górnictwie. Systemy łączności telefonicznej, alarmowej i głośnomówiącej”. Książka została wydana przez Politechnikę Śląską w tym roku, a jej autorami są dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof.nzw. w Pol.Śl.

Niniejsza monografia prezentuje zarówno ogólne zagadnienia systemów łączności głosowej, jak i szczegółowe rozwiązania urządzeń i systemów stosowanych w kopalniach podziemnych, w tym również w kopalń z zagrożeniem wybuchem metanu i pyłu węglowego. Monografia jest częścią kilkutomowego opracowania z dziedziny telekomunikacji w górnictwie. W pozostałych częściach będą prezentowane zagadnienia: teletransmisyjne, podstawy wprowadzania techniki cyfrowej w telekomunikacji przewodowej, a także systemy radiokomunikacji, monitoringu i gazometrii w górnictwie.