Wyświetlacz liniowy CSWL-1x jest urządzeniem służącym do przechwytywania i wyświetlania danych wysyłanych przez czujniki podłączone bezpośrednio do linii zasilająco transmisyjnej systemu CST-40x (wszystkie wersje centrali). Może współpracować modułami linii ML-1 oraz ML-2 (w trybach 27mA ora 40mA). Wyświetlacz jest przydatny gdy czujnik/urządzenie, które chcemy sprawdzić nie ma wyświetlacza lub dostęp do niego jest utrudniony. Urządzenie może wyświetlać pomiary z czujnika, wartości progów alarmowych, nr fabryczny itp. Rodzaj i ilość wyświetlanych danych zależy od podłączonego typu czujnika. Zmiany wyświetlanych danych dokonuje się za pomocą przycisku.

Iskrobezpieczny sygnalizator optyczny ISO-1

POBIERZ KATALOG