Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Zwiększenie precyzji i bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów inicjowania materiałów wybuchowych.

 Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego na skalę świata produktu – elektronicznego systemu inicjowania materiałów wybuchowych do zastosowań cywilnych oraz innowacyjnego na skalę świata procesu produkcji układu elektronicznego zapalnika.

 Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem:

– linii do montażu powierzchniowego SMT elementów elektronicznych SMD,

– robota lutowniczego THT,

– Systemu Inspekcji Elementów SMD (AOI),

– Systemu Inspekcji Nałożonej Pasty Lutowniczej (SPI),

– sprężarki.

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym oraz rozszerzy zasięg sprzedaży o nowe rynki zbytu.

Wartość projektu: 2 623 200,00 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 1 180 440,00 PLN