Uprzejmie informujemy, że oferowany przez nas system telefonii VoIP ImPact firmy Mine Site Technologies oraz urządzenia naszej produkcji zostały opisane w książce pt. „Radiokomunikacja w kopalniach podziemnych”. Książka została wydana przez Politechnikę Śląską w tym roku, a jej autorami są dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. PŚ.

W monografii omówiono zagadnienia propagacji fal elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem propagacji w wyrobiskach kopalń podziemnych. Zwrócono uwagę na zagadnienia formalno-prawne stosowania systemów radiokomunikacyjnych w kopalniach. Przedstawiono zarówno lokalne systemy radiokomunikacyjne dla szybów czy dla zdalnego sterowania kombajnów jak i hybrydowe systemy rozległe z wykorzystaniem przewodów promieniujących, przewodowej sieci dostępowej, radiowej sieci dostępowej.