Kabel typu UTP-H kat.5e 4x2x05mm przeznaczony jest do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości – HDTV), w sieciach przemysłowych, a także w sieciach komputerowych o zwiększonej przepływności binarnej przy jednoczesnej transmisji dwukierunkowej we wszystkich torach symetrycznych kabla 4-parowego (pełny dupleks, technika Gigabit Ethernet).
BUDOWA KABLA

  • Żyły jednodrutowe okrągłe, z miękkiej miedzi o średnicy 0,51 mm, 24 AWG
  • Izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE)
  • Żyły izolowane skręcone w pary
  • Pary skręcone w ośrodek
  • Powłoka zewnętrzna z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) w kolorze szarym

WŁAŚCIWOŚCI

  • Możliwość stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych
  • Dzięki powłoce z tworzywa bezhalogenowego kable mają zastosowanie w infrastrukturach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi oraz mienia
  • Nie rozprzestrzeniają płomienia, mają niską emisję dymu, a emitowane gazy nie są korozyjne.
  • Doskonale nadaje się do układania wewnątrz budynków