Anemometr CSV-5A jest przyrządem stacjonarnym służącym do pomiaru prędkości i określenia kierunku przepływu powietrza. Elementem pomiarowym jest przetwornik termiczny. Urządzenie dodatkowo mierzy temperaturę i wilgotność powietrza. Przewidziany jest między innymi do stosowania w wyrobiskach górniczych zakładów wydobywczych, a także w zakładach przemysłowych.

Anemometr współpracuje z centralą telemetryczną typu CST-40(A) lub CST-40C bezpośrednio przez linię zasilająco-transmisyjną albo poprzez centralkę analogową: CSA-1 lub CSA-2. Może również współpracować z innymi urządzeniami pod warunkiem spełnienia warunku zgodności parametrów przyłącza. Czujnik wymaga ciągłego zasilania przez współpracujące urządzenie. Przy współpracy z centralką analogową sygnały pomiarowe w zakresie od 0,4V do 2V podawane są na analogowe wyjścia czujnika. Możliwa jest też współpraca z centralką analogową w trybie szeregowej transmisji cyfrowej co umożliwia wysyłanie do centrali systemu CST wartości pomiarowej o wyższej dokładności, przesyłanie informacji diagnostycznych oraz numeru fabrycznego urządzenia.

Anemometr posiada wyjście dwustanowe spełniające funkcję urządzenia wyłączającego UW. Dzięki temu może stać się elementem zabezpieczenia wyłączeń energii, włączania sygnalizacji lub sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi. Może współpracować poprzez połączenie kablowe z kalibratorem typu KR-2.

CSV-5A

POBIERZ KATALOG