W dniach 22-23 października 2021 w miejscowości OSIEK odbędzie się kolejna konferencja naukowo-techniczna organizowana przez firmę HASO pt. „Optymalizacja układów pomiarowych i transmisji danych w zakładach górniczych”.

Konferencja jest w pełni poświęcona wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesne górnictwo. Głównym tematem będzie poprawa poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, zwłaszcza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, poprzez upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie:

  • zastosowania najnowszych technologii przy modernizacji, budowie nowych systemów telekomunikacyjnych, gazometrycznych wraz z ich zasilaniem gwarantowanym w aspektach technicznym i ekonomicznym
  • najnowszych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w systemach: transmisji danych analogowych, analogowo-cyfrowych, video oraz lokalizacji załogi i środków transportu.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem naukowym Politechniki Śląskiej.