Przedstawiciele firmy HASO wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez OIPH w Tychach pt.: ” Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna Polski i Unii Europejskiej. Kierunki, wyzwania, ryzyka, niezbędne działania”, która odbyła się 20 kwietnia 2022  pod Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego , Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Prezydenta Miasta Tychy.

Podczas konferencji zostały poruszone następujące kwestie:

  • Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna Polski i Unii Europejskiej, w świetle dynamicznie zachodzących zmian klimatycznych, gospodarczych i politycznych
  • Zielony Ład, zielone inwestycje i dekarbonizacja gospodarki
  • Gospodarka obiegu zamkniętego i energetyka rozproszona jako ważny element budowy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego