Prezentujemy Państwu nowy produkt:
Kamera górnicza w wersjach KG-1, KG-1z z doświetlaczem.
Urządzenie stacjonarne przeznaczonym do monitorowania obszarów podziemnych i zagrożonych wybuchem wyrobisk górniczych.

Wszystkie typy kamery dostępne są w następujących konfiguracjach:
• kamera cyfrowa, pracująca w rozdzielczości HD (max. 1920 x 1080 pikseli)
• ze stałym obiektywem lub fabrycznie ustawionym zoomem
• z interfejsem światłowodowym lub kablowym (RJ45)
• z doświetlaczem lub bez.

Kamera górnicza jest urządzeniem kategorii M1 oraz 2G, przez co może być stosowana we wszystkich zakładach górnictwa podziemnego, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Urządzenie może również pracować w strefach zagrożonych poza górnictwem (w przemyśle).