W dniach 06-07 października 2023 w miejscowości OSIEK odbędzie się kolejna konferencja naukowo-techniczna organizowana przez firmę HASO pt. „Innowacyjne systemy pomiaru temperatury, drgań i sygnałów dwustanowych w zakładach górniczych”.

Konferencja jest w pełni poświęcona wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesne górnictwo. Głównym tematem będzie poprawa poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, zwłaszcza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, poprzez upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie:

  • zastosowania najnowszych technologii przy budowie nowych systemów pomiarowych w aspektach technicznych i ekonomicznych,
  • nowatorskich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w systemach: pomiaru temperatury i drgań oraz sygnałów dwustanowych.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego.