Czujnik drgań RPD, czujnik temperatury RPxT oraz czujnik drgań i temperatury RPDT przeznaczony jest do pomiaru drgań i/lub temperatury w miejscach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Czujnik wykonany jest w trzech wersjach – RPD, RPxT i RPDT – i współpracuje bezpośrednio z centralą systemu telemetrycznego CST-40A, CST-40C.
Czujnik RPD, RPDT, RPxT jest urządzeniem kategorii M1, przez co może być stosowany we wszystkich zakładach górnictwa podziemnego, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Należy też do grupy IIB kategorii 1G przez co może być stosowany w zakładach innych niż kopalnie gdzie występuje zagrożenie gazami innymi niż wodór i acetylen.