Czujnik PDP-1x jest urządzeniem kategorii M1 przez co może być stosowany we wszystkich zakładach górnictwa podziemnego, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybuchem metanu i / lub pyłu węglowego.

Jest przyrządem stacjonarnym, stykowym służącym do kontroli różnicy ciśnień. Przewidziany jest do stosowania głównie w wyrobiskach górniczych zakładów wydobywczych w celu kontroli otwarcia, zamknięcia i szczelności tam wentylacyjnych, przepływu powietrza w przodkach oddzielnie wentylowanych, a także do sygnalizacji poziomu wody w rząpiach. Może być także stosowany w zakładach przemysłowych, w których konieczna jest kontrola ciśnienia. Pomiar ciśnienia sygnalizowany jest jako sygnał dwustanowy, a wartość progowa jest ustawiana indywidualnie.
Na obudowie czujnika PDP-1x znajdują się wpusty kablowe oraz króćce do podłączenia wężyków doprowadzających ciśnienie z różnych stref ciśnienia. Wewnątrz obudowy znajduje się listwa zaciskowa służąca do podłączenia obwodu sygnalizacji lub sterowania. Czujnik posiada wyjście (wyjścia) dwustanowe (styk przełączany lub styk z diodą) mogące pełnić funkcję urządzenia wyłączającego UW. Dzięki temu może stać się elementem zabezpieczenia wyłączeń energii, włączania sygnalizacji lub sterowania innymi urządzeniami elektrycznymi. Czujnik PDP-1x może współpracować z systemami telemetrycznymi pod warunkiem zapewnienia zgodności parametrów przyłącza. Czujnik nie wymaga zasilania.
Czujnik PDP-1x wykonywany jest w czterech różnych wersjach zakresów pomiarowych (wersja 200, 600, 1500 i 4500) oraz w następujących odmianach:
PDP-11 : odmiana z jednym presostatem;
PDP-12 : odmiana z dwoma presostatami; presostaty są połączone równolegle (2 króćce pomiarowe na obudowie);
PDP-12s : odmiana z dwoma presostatami; każdy presostat ma separowaną parę króćców pomiarowych (4 króćce na obudowie).

DANE TECHNICZNE