System Wspomagania Dyspozytora Metanometrii SWµP-3

przeznaczony jest do ciągłej rejestracji danych z central metanometrycznych oraz sygnałów dwustanowych dotyczących bezpieczeństwa pracy w kopalni. Na podstawie zebranych danych, system pozwala na uzyskanie w dowolnej chwili wszelkich informacji o pomiarach, ich wykresy, wydruki, wydarzenia związane z pracą systemu i jego obsługą oraz wiele innych użytecznych informacji.

System Wspomagania Dyspozytora Metanometrii SWμP-3 może współpracować z centralami metanometrycznymi CST-40, CST-40A, CST-40C, KSP-1, KSP-2, CTT-63/40U, CTT-63/40Up, CMM-20m, CTW-20, systemem SMP/SEMP produkcji EMAG Katowice, systemem SMOK, sterownikami PLS, innymi systemami poprzez łącza transmisyjne, czujnikami MIS-3A i jego odmianami (np. MIS-3As), z rejestratorami KRT-1, modułami HIC-32 (interfejs CTT-32), oraz poprzez współpracę z binarnym modułem pomiarowym – systemu μHades – z centralami teletransmisji CTT-32. Podłączenie central metanometrycznych do systemu SWμP-3 zwiększa ich możliwości funkcjonalne jak i podwyższa komfort obsługi tych central.

Zainteresowane osoby mogą wszelkie pomiary oraz ich zmiany uzyskać natychmiast i śledzić na bieżąco ich zmiany. Np. w czasie zagrożenia, pożaru itp. system umożliwia natychmiastowe dostarczenie niezbędnych danych z zagrożonego rejonu. Operator na podstawie tak dostarczonych informacji może natychmiast podjąć decyzję co do usunięcia lub złagodzenia przyczyny oraz skutku, a efekt każdego działania jest natychmiast widoczny na ekranie monitora w czytelnej formie (widząc natychmiast początkowe efekty na ekranie monitora może szybko skorygować każdą poprzednią decyzję). Informacje dostarczane są na monitorze w czytelnej formie zwalniając dyspozytora w czasie zagrożeń od odczytu pomiarów z kilku central, ich interpretacji i spisywania, a pozwala na skupieniu się na odpowiednim działaniu.

Szereg informacji, raportów i zestawów wymagających żmudnej i długiej pracy kilku osób można uzyskać natychmiast. Za pomocą systemu SWμP-3 każdy zainteresowany może szybko wykonać własny raport, z samodzielnie ustalonego okresu czasu, typów czujników i innych parametrów. System SWμP-3 przystosowany jest do pracy w środowisku sieciowym. Takie rozwiązanie umożliwia dostęp do danych i innych informacji z dowolnego komputera podłączonego do tej sieci przez wszelkie zainteresowane osoby.

Podstawowe dane techniczne

  • Zasilanie: 230 VAC (+10%, – 15%), 50Hz; bezprzerwowe
  • Pobór mocy: max: 760 VA
  • Ilość obsługiwanych czujników: 10000 z możliwością zwiększenia
  • Minimalny czas rejestracji danych: 1s
  • Temperatura otoczenia: 10 C do 35 C;
  • Wilgotność względem powietrza: do 60%
  • Narażenia mechaniczne: brak odczuwalnych wstrząsów, udarów i wibracji

Konfiguracja systemu SWµP-3