System blokad i kontroli wyłączeń SBKW

służy do przeprowadzania automatycznych wyłączeń energii elektrycznej oraz ich kontroli. Opracowany został w oparciu o centrale telemetryczne CST-40(A), CST40C i centralki sygnałów dwustanowych CSD-1.

System SBKW zapewnia:

 • pewność działania obwodów kontrolnych (samokontrola, sygnalizacja i archiwizacja stanów awaryjnych i zadziałania)

 • skuteczną lokalizację stanów awaryjnych

 • przejrzystość łączenia poszczególnych urządzeń

 • przeprowadzenie kontroli poprawności działania elementów układu

 • dokonanie sprawdzenia układu blokad od czujników telemetrycznych z jednego miejsca przy kontroli poprawności działania pozostałych

 • zmniejszenie częstotliwości i czasu wyłączeń energii spowodowanych kontrolami oraz uproszczenie sieci kablowej układu

 • jednoznaczną interpretację wyłączeń lub uszkodzeń – urządzenia (styki) podłączane są pojedynczo, a nie w szereg

 • pełną archiwizację stanów wejść i wyjść oraz założonych blokad

 • uproszczenie przeprowadzenia kontroli

 • centralne zasilanie z linii zasilająco – transmisyjnej centrali (brak konieczności stosowania lokalnych zasilaczy)

 • autonomię zasilania centralek CSD-1 przez okres minimum 12h z własnego źródła zasilania ( np. w czasie uszkodzenia linii zasilająco – transmisyjnej

POBIERZ KATALOG

Schemat systemu bezpieczeństwa CST i SBKWSystem posiada dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. o znaku: GX – 72/11.

System SBKW umożliwia prawidłowe i przejrzyste łączenie urządzeń systemów metanometrii automatycznej, czujników i blokad z elektryczną aparaturą powodującą wyłączenie energii elektrycznej w zagrożonym rejonie. Pozwala na kontrolę wyłączeń wraz z jej lokalizacją i archiwizacją. Odpowiednie układy blokad umożliwiają rzeczywistą kontrolę wyłączeń z jednego wybranego miejsca zakładu górniczego (np. dyspozytorni) przy możliwości sprawdzenia całego układu wyłączeń. Dzięki zastosowaniu systemu niekoniecznie istnieje potrzeba wyłączenia napięcia przy kontroli każdego czujnika/styku połączonego w danym układzie wyłączeń energii. Wystarczy sprawdzenie wyłączenia z jednego każdorazowo innego punktu (czujnika/styku), a pozostałe punkty sprawdzane są przez kontrole i blokady pozostałych wejść.