W ramach kompleksowej obsługi klientów zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych systemów i urządzeń.

Oferta usług serwisu firmy HASO:

 • przeprowadzania okresowych przeglądów oraz napraw systemów i urządzeń metanometrii zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
 • wymiany części i podzespołów urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji
 • doradztwa technicznego
 • montażu i uruchomienia oraz odbioru technicznego instalowanych systemów bezpieczeństwa i urządzeń
 • legalizacji i kontroli sprzętu strzałowego
 • usuwania awarii systemu telemetrycznego CST
 • gotowości serwisowej przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (serwis całodobowy).

Serwis całodobowy

Zapewniamy gotowość serwisową przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Tel.: +48 608 559 961

SZKOLENIA

Specjalistyczna edukacja na zaawansowanym poziomie obejmuję następujące tematy szkoleń:

 • Obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemów bezpieczeństwa CST i SBKW.
 • Obsługa systemu bezpieczeństwa CST – obsługa części powierzchniowej.
 • Obsługa systemu bezpieczeństwa SBKW – obsługa części powierzchniowej.
 • Obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemów bezpieczeństwa CST i SBKW – szkolenie przypominające.
 • Obsługa systemu bezpieczeństwa CST – szkolenie przypominające.
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa CST.

Szkolenia prowadzone są w siedzibie firmy HASO w Tychach w specjalnie dostosowanym do tego celu pomieszczeniu (nowoczesne klimatyzowana sala z dostępem do Internetu, tablicą interaktywną oraz rzutnikiem multimedialnym). Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Wykładowcy HASO dbają o ciągły rozwój i pogłębiają swoje umiejętności. Są ekspertami w swoich dziedzinach, a ich bogata wiedza poparta jest kilkuletnią praktyką z zakresu szkoleń.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA