Zintegrowany System Bezpieczeństwa CST

jest zbudowany w oparciu o centrale telemetryczne CST-40, CST-40A, CST-40C, podłączone do nich czujniki i urządzenia oraz pracujący jako system nadrzędny system SWμP-3.

System przeznaczony jest do:
 • ciągłej kontroli, rejestracji i wizualizacji parametrów związanych z bezpieczeństwem kopalń w zakresie zagrożeń metanowych, pożarowych oraz wentylacyjnych

 • automatycznej sygnalizacji oraz wyłączania napięcia zasilania maszyn i urządzeń
  elektrycznych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów

 • kontroli i rejestracji pracy wybranych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pracy lub proces produkcyjny

 • wykonywania kompleksowych kontroli pracy podłączonych czujników i urządzeń wyłączających energię

 • przekazywania sygnałów o zaistniałych alarmach i przekroczeniach do systemu alarmowo- rozgłoszeniowego

POBIERZ KATALOG

Schemat systemu bezpieczeństwa CST i SBKWPodstawowe dane techniczne:

 • Zasilanie   230 V (+ 5 %, – 10 %)

 • Pobór mocy maksymalnie   400 VA

 • Prąd ładowania i zapytania    27 mA, 35mA lub 40mA

 • Ilość kanałów pomiarowych   40 – jedna centrala CST-40(A),  80 – jedna centrala CST-40C

 • rodzaj pracy     automatyczny z możliwością zapytania ręcznego

 • czas pomiaru    1 linii 1s do 4s w zależności od typu czujnika

 • czas jednego cyklu pomiarowego od 1 do 240s w zależności od typu czujnika na linii

 • czas wyłączenia energii     < 5 s - np. dla czujników CSM-1, CSM-3

 • odległość czujnika od centrali     ≥ 10 km (CSM-1, CSCO-1, CSM-3, CSHT-1)

 • rejestracja wyników pomiarów    rejestrator komputerowy

 • wizualizacja     monitor LCD

 • progi alarmowe    ustawiane w całym zakresie pomiarowym

 • odsyłanie alarmów przekroczeń     z dowolnego obwodu alarmowego na dowolne
  linie w ramach central CST-40(A), CST-40C

System posiada dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. o znaku: GX – 64/13.