System bezpieczeństwa MST Track

System bezpieczeństwa MST Track jest systemem przeznaczonym do lokalizacji
pracowników i sprzętu w podziemnych wyrobiskach górniczych. System MST Track:

 • pozwala na operatywne zarządzanie przemieszczaniem pracowników zarówno w stanach normalnej pracy, jak i w stanach zagrożenia

 • rejestruje przejścia pracowników przez punkty kontrolne systemu
 • informuje dyspozytora w trybie alarmowym o tym, że w strefie zagrożonej znajduje się osoba lub został przekroczony dopuszczalny czas przebywania osoby w strefie zagrożonej

 • pozwala na zwrotne powiadomienie osoby znajdującej się w strefie zagrożonej o zdarzeniach

 • umożliwia archiwizację danych.

Infrastruktura systemu MST Track może być wykorzystana do transmisji danych, głosu, wideo, kontroli i sterowania procesami technologicznymi oraz do łączności bezprzewodowej.

BUDOWA SYSTEMU

System bezpieczeństwa MST Track składa się z części powierzchniowej i części dołowej.

Część powierzchniowa
W skład części powierzchniowej wchodzi:

 • skonfigurowany sprzętowo serwer wraz z mapami kopalni i aplikacjami systemu lokalizacji oraz z zainstalowaną bazą danych SQL

 • stanowiska robocze (operatorzy i klienci) z zainstalowanymi aplikacjami „MineDash”, umożliwiającymi podgląd z dowolnego stanowiska w ramach sieci kopalnianej poprzez przeglądarkę internetową (daje to możliwość lokalizacji wszystkich pracowników w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca)

 • stanowisko konfiguracyjne z oprogramowaniem ICA konsola administracyjna

Część dołowa
W skład części dołowej wchodzą:

 • iskrobezpieczne switche sieci bezprzewodowych NS40(A) wraz z antenami

 • iskrobezpieczne zasilacze ZIB-2 z podtrzymaniem

 • identyfikatory radiowe Tagi, w dwóch wersjach wykonania: przenośnej lub wewnętrzne – przeznaczone do zabudowy w górniczej lampie nahełmnej

 • kable światłowodowe i zasilające

 • transparenty oraz sygnalizatory wyświetlające informacje bądź sygnalizujące w określonych punktach kopalni

 • switch’e, konwertery i bariery sieciowe

Konfiguracja systemu bezpieczeństwa MST Track

 

Podstawowe dane techniczne:
 • Zasilanie serwera     230 V (+ 5 %, – 10 %), 50Hz; bezprzerwowe
 • Pobór mocy serwera     maksymalnie 300 VA
 • Rodzaj transmisji serwera     Ethernet światłowodem i po przewodach
 • Rodzaj transmisji switcha Ethernet      światłowodem i WiFi
 • typ transmisji światłowodowej     jednomodowa
 • ilość portów światłowodowych switch’a NS40     4
 • szybkość transmisji światłowodowej     100 MBit/s
 • ilość puntów dostępowych WiFi switch’a NS40    2
 • max. szybkość transmisji WiFi     54 Mbit/s
 • rodzaj transmisji tagów i telefonu     WiFi – 2,4 – 2,5GHz
 • max. moc wyjścia transmisji radiowej switch’a NS40     251mW
 • parametry transmisji optycznej switch’a NS40    0.158mW
Typy transmisji TAG :
transmisja TAG – switch NS40

 

transmisja radiowa WiFi