System Prezentacji Procesów Przemysłowych SP3

zapewnia możliwość ciągłego rejestrowania, przetwarzania, archiwizowania oraz wizualizacji pomiarów na podstawie danych zebranych z czujników przez systemy pomiarowe, z którymi SP3 ma skonfigurowane połączenie. System jest dostosowany do wymogów obsługi dyspozytorskiej zakładu górniczego poprzez realizację jego głównych zadań tj.:

 • graficzną prezentację pomiarów bieżących i archiwalnych na dowolnej wielkości skalowalnych planszach, schematach, mapach itp., w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych użytkownika z uwzględnieniem aktualnych schematów technologicznych i wentylacyjnych kopalni

 • alarmowanie w sytuacjach krytycznych oraz ostrzeganie o zaistniałych zagrożeniach

 • archiwizację danych pomiarowych i alarmów

 • wyświetlanie archiwalnych danych pomiarowych w formie wykresów lub alfanumerycznej

 • tworzenie i drukowanie raportów oraz generowanie statystyk na podstawie pomiarów archiwalnych

 • identyfikację typu, numeru oraz źródła systemu pomiarowego czujnika

 • możliwość pracy wielomonitorowej, dostosowania ustawień i zapamiętania utworzonej konfiguracji dla wygody użytkownika

 • określanie zakresu uprawnień dla poszczególnych kont użytkowników

Schemat Systemu Prezentacji Procesów Przemysłowych SP3


System SP3 składa się z następujących, połączonych ze sobą siecią komputerową modułów :

 • SP3-Konstruktor

 • SP3-Nawigator

 • SP3-Serwer

SP3-Konstruktor

pozwala na tworzenie dowolnego rodzaju w pełni skalowalnych plansz, map, schematów, na których umieszcza się obiekty animujące wskazania z określonych przez użytkownika czujników dostępnych w systemie. Obszerny zestaw narzędzi graficznych, podobnie jak i biblioteka gotowych elementów, pozwalają na szybkie tworzenie zaawansowanych graficznie i rozbudowanych plansz oraz edycję tych istniejących już w systemie.

Okno programu SP3-Konstruktor
Biblioteka obiektów gotowych do umieszczenia na planszy.

SP3-Nawigator

umożliwia uruchamianie wcześniej utworzonych plansz w osobnych oknach oraz zapewnia ciągłą obserwację aktualnych pomiarów (również w formie wykresów graficznych). Plansze i wykresy wyświetlane są w oknach, które użytkownik może dowolnie rozmieścić na ekranach monitorów lub innych urządzeń wyświetlających.


Okno programu SP3-Nawigator.
Przykładowy fragment działania programu SP3-Nawigator.

SP3-Serwer

służy do zbierania, archiwizacji i udostępniania danych dla całego systemu.Główne zalety systemu SP3:

 • Możliwość zbierania danych z różnych systemów (SWuP-3, ZEFIR, SMP, SMOK, FOD, PLC itp.)

 • Obserwacja pomiarów z różnych systemów w jednym miejscu

 • Rozbudowana paleta narzędzi graficznych

 • Prosta, intuicyjna obsługa